Human Resources Scandinavia AB

För dig som söker jobb hos oss

Hur vi rekryterar

HRS Personlig Assistans ger personlig assistans enligt ett individuellt upplägg. Det innebär att ingen arbetsplats är den andre lik och assistenter väljs ut efter den funktionshindrades behov, önskemål och livsstil.

Vi är väldigt noga med vem vi rekryterar till de enskilda arbetsplatserna och matchningen mellan assistenten och vår funktionshindrade kund har första prioritet. Våra kunder brukar inte heller dela på sina assistenter utan varje kund har sina egna assistenter och även sina egna vikarier. Om Du söker jobb hos oss söker Du således arbete hos en specifik kund. Därför är det väldigt sällan en spontan ansökan utan utannonserad tjänst har framgång. Svara på en annons i stället! Vi brukar annonsera på arbetsförmedlingens platsbank.

Börja med att läsa annonsen noggrant

Börja med att läsa annonsen noggrant. Vi använder oss inte av slumpmässiga eller allmänna formuleringar utan varje annons är noggrant utformad för att återge de specifika kraven som gäller på arbetsplatsen hos respektive kund.

Fundera på om och i så fall varför Du skulle passa för det aktuella jobbet

Tänk på att Du måste passa på den beskrivna profilen på alla sätt. Uppfyller Du alla krav? Skulle Du trivas på ett jobb med dessa krav? Passar arbetstiderna till Ditt liv i övrigt? Räcker tjänstegraden för Dig eller behöver Du kombinera arbetet med ett annat arbete? Skulle det fungera? Om det finns ett krav Du inte uppfyller, tror Du att Du skulle vara lämplig för tjänsten i alla fall?

Beskriv hur det Du har gjort visar att Du uppfyller kraven

När Du skriver Ditt ansökningsbrev, beskriv, varför Du skulle passa på just den aktuella utannonserade tjänsten, inte som personlig assistent i största allmänhet!!! Vi vill inte ha en beskrivning av Dina egenskaper, där Du beskriver Dig själv eller skriver hur andra ser Dig. Beskriv i stället på vilket sätt det Du har gjort tidigare i Ditt liv visar att Du uppfyller kraven i annonsen. Beskriv också varför och på vilket sätt arbetstiderna för tjänsten passar in i Ditt övriga liv. Om det finns något krav Du inte uppfyller, ta ställning till varför Du anser att Du passar för tjänsten ändå.

Glöm inte Dina fullständiga personuppgifter

Se till att Ditt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-post-adress är med i ansökningen.

En bild på Dig

Ett foto på Dig är alltid en klar fördel när vår funktionshindrade kund själv kan känna efter om han/hon tror att personkemin kan komma att stämma. Skulle så inte vara fallet, är det bättre att se det redan när en ansökan kommer in än efter en intervju. Då sparar vi både Din och vår tid.

Kom ihåg!

Ju mer specifik utformad Din ansökan är för den utannonserade tjänsten, desto större är Dina chanser för att vi tycker att Du passar för jobbet.

Lycka till!

Vi ser fram emot Din ansökan!