Human Resources Scandinavia AB

Coaching i strategisk samtalsteknik

Ledare och nyckelpersoner hamnar ofta i intrikata situationer där det är av ytterst stor betydelse att säga rätt sak vid rätt tillfälle och att utstråla rätt budskap med hela sitt uppträdande.

Ofta handlar det inte bara om att tala inför en större grupp utan det gäller att även stå stadig i en debatt, att bemöta argument, att förmedla sitt budskap och stå för sin sak. HRS utbildar i den argumentationsteknik som behövs för att både behålla sympatin och effektiviteten. Så kan Ni ro Ert argumentationsmål i hamn. Det är det vi kallar för framgång.

Vi guidar Er med precision genom denna djungel och ger Er de retoriska verktygen som passar till just Er personlighet för att skapa trovärdighet, autenticitet och integritet.

 

Skicka en fråga till oss!

Jag vill vara anonym.

Namn:

E-post: