Human Resources Scandinavia AB

Handledning

Varje arbetsplats karakteriseras av unika relationer. Det kan vara relationer mellan medarbetarna eller gentemot kunder eller andra grupper beroende på vad det är för verksamhet man sysslar med. Den vanligaste orsaken till kravet på handledning är maktförskjutningar mellan olika grupper som i sin tur leder till kompensationsbeteenden som man egentligen inte vill se i verksamheten. Här behövs det tydliga råd för att återskapa balansen och därmed även trivseln på arbetsplatsen. Vi ger handledning till både arbetslag och enskilda personer för att få rätsida på tillvaron igen. Ni kan lita på att få råd som hjälper Er att bemöta framtida likartade problem på ett sådant sätt att de stävjas i sin linda.

Skicka en fråga till oss!

Jag vill vara anonym.

Namn:

E-post: