Human Resources Scandinavia AB

Organisationsdiagnoser

Vi har stor erfarenhet av att spåra problemhärdar i organisationer. Med frågor som är skräddarsydda utifrån problemställningen genomför vi professionella intervjuer och tar reda på var skon klämmer.

Vi hjälper våra klienter sedan med lösningsförslag på hur situationen kan åtgärdas både på kort och på lång sikt.