Human Resources Scandinavia AB

Organisationsförändringar

Ofta har våra klienter redan börjat planera för en organisationsförändring när de frågar oss om råd.

Tack vare vår breda erfarenhet på detta område kan vi hjälpa våra klienter att undvika framtida problem genom att styra in på rätt kurs från början.

Våra insatser kan vara allt från designen till genomförandet av de förändringar som är påkallade. Våra klienter avgör.

 

Effektiviseringsprogram

Organisationer är komplexa och i ständig rörelse. Förändringar och olika anpassningar medför ofta ineffektivitet på andra områden än de direkt berörda.

Med vår erfarenhet från många olika branscher analyserar vi företag och spårar ineffektivitet för att strama åt organisationen. På så sätt möjliggör vi en effektivare användnign av företagets resurser.