Human Resources Scandinavia AB

Om oss

Företaget Human Resources Scandinavia AB grundades 1988 i Köpenhamn. Under 1990-talet handlade våra uppdrag huvudsakligen om organisationsutveckling och effektiviseringsprojekt enligt japansk förebild som kontinuerlig förbättring, kaizen osv. inom den tyska bilindustrin. Vi bidrog även med att designa assessment centers för ett stort antal nyrekryteringar.

Sedan milleniumskiftet ökade intresset för ledarskapsutbildningar och där framförallt samtalsteknik för ledare och säljare, varför våra kunder förutom inom industrin även återfinns inom handel och förvaltning. Idag erbjuder företaget huvudsakligen coachning och utbildning inom samtals-, argumentationsteknik och retorik. Dessutom hjälper vi företag att optimera sin rekrytering med hjälp av skräddarsydda assessment centers och psykologiska test.