Human Resources Scandinavia AB

Livscoach

Många av oss kommer någon gång i livet till en punkt då det krävs en förändring. Ibland är det på eget initiativ, bara en känsla av att man inte använder sig av sin fulla potential och vill ha mer utav livet. Andra gånger är det yttre omständigheter som tvingar en att göra ett val. En separation från någon man har varit ihop med, förlusten av ett arbete, att man har nått en viss ålder eller att det finns hälsoskäl, allt detta kan leda till att man känner att det är på tid med en förändring.

Med vår mångåriga erfarenhet av coaching, psyko-terapi och rekrytering, kan vi hjälpa Dig att ta fram Dina styrkor, den livsstil, det arbete och det liv som Du skulle må bra av. Du gör en resa till Dig själv. lär känna och förstå Dig själv bättre och ser en ny väg framför Dig, - Din väg.

Med hjälp av Din livscoach får Du

- en egen personlighetsprofil,
- veta mera om Dig själv via psykologiska test,
- hjälp av utvalda individuella metoder och
- några samtal med en rekryteringspsykolog.

Livscoaching kommer att ge Dig

- bättre självkänsla
- mer inre styrka 
- handledning i hanteringen av Ditt eget liv,
- Din närmiljö och
- Dina relationer med dem Du umgås med.

Allt detta kommer att leda till att Du mår bättre med Dig själv.