Human Resources Scandinavia AB

Kompetensbehovsanalyser

Utifrån våra klienters kravprofil skräddarsyr vi olika analysinstrument alltifrån psykologiska test till Assessment Centers för att kartlägga kompetensbehovet hos de berörda personerna.

Utförliga individuella utlåtanden ger våra kleinter sedan en tydlig vägledning för hur kompetensen hos de enskilda personerna kan byggas upp.