Human Resources Scandinavia AB

Kompetensbehovsanalyser

UtifrÄn vÄra klienters kravprofil skrÀddarsyr vi olika analysinstrument alltifrÄn psykologiska test till Assessment Centers för att kartlÀgga kompetensbehovet hos de berörda personerna.

Utförliga individuella utlÄtanden ger vÄra kleinter sedan en tydlig vÀgledning för hur kompetensen hos de enskilda personerna kan byggas upp.