Human Resources Scandinavia AB

Personlighetstest och psykologiska test

Vi erbjuder personlighetstest och många andra olika psykologiska test som verktyg för att förstå sig själv och andra bättre.

Egentligen kan man inte "testa" en personlighet. Vilken personlighet skulle man jämföra med i så fall? Däremot erbjuder vi en personlighetsprofil som vi tror på. Sedan 15 år tillbaka är vi övertygade om att IPU:s profilanalys är marknadens bästa verktyg. Den är lätt att komma ihåg och speciellt lämplig om man vill förstå sig själv och andra bättre i sin sociala kontext och sitt samspel med andra.

Vi arbetar även med olika begåvningstest, grupptest och andra test som hjälper att spåra en individs förutsättningar för en viss position i företaget eller för en viss roll i ett socialt samspel.